>> Download the latest Awareness Publishing Book Catalogue


Leierskap en karakterwaardes reeks 
Stel van 10 boeke 24 pp elk  
[Reeks ISBN 978-1-77008-530-5]

| Bedagsaamheid | Samewerking | Vrygewigheid | Leierskap | Lojaliteit |
| Patriotisme | Hoflikheid | Vriendelikheid | Geduld | Sportsmanskap |

地 Reeks van tien boeke oor die waardes wat bydra om leierskap en karakter by jong mense te bou. In elke boek word 地 bepaalde waarde ondersoek, en daar word maniere beskryf waarop die verskillende waardes tuis, by die skool, op die sportveld en in die gemeenskap uitgeleef kan word.

Plakaat ISBN: 978-1-77008-541-1

English | Afrikaans

Bestel hierdie reeks nou >>


Bedagsaamheid

ISBN 978-1-77008-531-2

Bedagsaamheid word beskryf as die deug van omgee en om aan ander ook te dink, en voorstelle word gemaak vir maniere waarop ons bedagsaamheid kan betoon.

Lucia Raatma

>> Begin hierdie boek aanlyn lees

Bestel hierdie reeks nou >>

Inhoud

 • Bedagsaamheid

 • Om hoflik te wees

 • Bedagsaamheid by die huis

 • Bedagsaamheid teenoor maats

 • Bedagsaamheid by die skool

 • Bedagsaamheid teenoor vreemdelinge

 • Bedagsaamheid in jou gemeenskap

 • Yvonne Chaka Chaka en bedagsaamheid

 • Bedagsaamheid en jy

 • Doen dit self: Skryf dankie-briefies

 • Woorde om te ken

 • Register


Samewerking

ISBN 978-1-77008-532-9

Die waarde van samewerking en hoe lesers dit tuis, in die gemeenskap en onder mekaar kan beoefen, word verduidelik. 

Lucia Raatma

>> Begin hierdie boek aanlyn lees

Bestel hierdie reeks nou >>

Inhoud

 • Samewerking

 • Om saam te werk

 • Samewerking met jou gesin

 • Samewerking met jou maats

 • Samewerking in sport

 • Samewerking by die skool

 • Samewerking in jou gemeenskap

 • Die Afrika-kinderkoor en samewerking

 • Samewerking en jy

 • Doen dit self: 地 Skoonmaak-aksie

 • Woorde om te ken

 • Register


Vrygewigheid

ISBN 978-1-77008-533-6

Die waarde van vrygewigheid word verduidelik en maniere word beskryf waarop vrygewigheid by die huis, in die skool en in die gemeenskap betoon kan word.

Lucia Raatma

>> Begin hierdie boek aanlyn lees

Bestel hierdie reeks nou >>

Inhoud

 • Vrygewigheid

 • Om vrygewig te wees

 • Vrygewigheid by die huis

 • Vrygewigheid tussen jou maats

 • Vrygewigheid by die skool

 • Vrygewigheid in sport

 • Vrygewigheid in jou gemeenskap

 • Vrygewigheid en Corine McClintock

 • Vrygewigheid en jy

 • Doen dit self: 地 Klere-insameling

 • Woorde om te ken

 • Register


Leierskap

ISBN 978-1-77008-534-3

Die waarde van leierskap word verduidelik, en daar word maniere beskryf om tuis, in die gemeenskap en by die skool 地 leier te wees.

Lucia Raatma

>> Begin hierdie boek aanlyn lees

Bestel hierdie reeks nou >>

Inhoud

 • Leierskap

 • Om 地 leier te wees

 • Leierskap by die huis

 • Leierskap tussen jou maats

 • Leierskap by die skool

 • Leierskap in sport

 • Leierskap in jou gemeenskap

 • Leierskap en Nelson Mandela

 • Leierskap en jy

 • Doen dit self: Volg die leier

 • Woorde om te ken

 • Register


Lojaliteit

ISBN 978-1-77008-535-0

Die waarde van lojaliteit word verduidelik, en daar word maniere beskryf om lojaal te wees teenoor jou huismense, in die gemeenskap en by die skool.

Lucia Raatma

>> Begin hierdie boek aanlyn lees

Bestel hierdie reeks nou >>

Inhoud

 • Lojaliteit

 • Om lojaal te wees

 • Lojaliteit by die huis

 • Lojaliteit tussen jou maats